Правила конкурсного приймання дітей

Правила конкурсного приймання дітей

ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ  ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №8

З ПОГЛИБЛЕНИМ  ВИВЧЕННЯМ

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ
  1. Згідно з  Наказом Міністерства освіти і науки України № 389 від 19.06.03 року «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей ( учнів, вихованців ) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих  шкіл (шкіл-інтернатів)», відповідно до п. 3 ст. 18  Закону України «Про загальну середню освіту», до ст.19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.01.2014р. №28), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010р. №778), на підставі Статуту спеціалізованої загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 8  з поглибленим вивченням англійської мови ( п. 1.8.) прийом учнів до навчального закладу здійснюється на конкурсній основі.
  2. Відповідно до п. 1.3 Інструкції про порядок конкурсного приймання (учнів, вихованців) до гімназії, в ліцеї, колегіуми, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003р. за № 389, зареєстрованої Міністерством України 04.07.2003р. № 547/7868, прийом дітей на конкурсній основі до спеціалізованої загальноосвітньої школи № 8 з поглибленим вивченням  англійської мови (далі – спеціалізована школа) здійснюється за Правилами конкурсного приймання, схваленими спільним засіданням педагогічної ради та ради школи, затвердженими директором та  погодженими відділом освіти  Новокаховської міської ради Херсонської області.
  3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
  4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.
 2. ОРГАНІЗАЦІЯ  КОНКУРСУ
  1. Правила конкурсного приймання оголошуються з березня поточного року. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні навчального закладу. Через місцеві засоби масової інформації зміст оголошення доводиться до відома населення.
  2. З березня в приміщенні спеціалізованої школи  на інформаційному стенді вивішується перелік питань, які використовуються в якості діагностичних завдань, за якими проводитимуться конкурсні випробування.
  3. Основний конкурсний прийом проводиться у червні після закінчення навчального року. За наявністю вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання у серпні, при цьому зарахування учнів відбувається не пізніше, ніж за тиждень до початку нового навчального року.
  4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
  5. Для проведення конкурсних випробувань створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою навчального закладу.
  6. Головою конкурсної комісії є заступник  директора школи. До складу  комісії залучається практичний психолог. Чисельність  педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи, не може перевищувати трьох осіб, включаючи практичного психолога.
  7. До участі в конкурсі дітей, які вступають до 1 класу спеціалізованої школи, подаються документи: заява  батьків цих дітей  або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора навчального закладу, копія свідоцтва про народження , медична картка дитини встановленого зразка.
  8. Не дозволяється  вимагати довідок з місця роботи батьків, характеристик  на дітей з дитячих дошкільних установ, де вони перебували.
  9. Поза конкурсом до спеціалізованої школи при поданні відповідних документів зараховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, при умові, що вони не мають медичних протипоказань, які відображаються в медичній картці дитини.
 3.                             ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
  1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до першого класу спеціалізованої школи проводиться у терміни, визначені навчальним закладом, у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
  2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу спеціалізованої школи, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку  дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до поглибленого вивчення англійської мови.
  3. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу, не повинна тривати більше 30 хвилин. Не допускається  перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
  4. Конкурсні випробування для учнів 10 класу старшої школи  проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу в усній або письмовій формі. Адміністрація навчального закладу самостійно визначає кількісний склад прийомної комісії, а також види, форми проведення конкурсних випробувань.
  5. Діагностичний матеріал розробляється  педагогічною комісією, затверджується директором навчального закладу за погодженням з відділом   освіти .
  6. Учні-випускники 9-х класів шкіл такого самого типу, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, та ті учні, які склали державну підсумкову атестацію з англійської мови на високий рівень, звільняються від конкурсного випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
  7. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до інших класів спеціалізованої школи, проводяться за умови наявності  вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання, у формі співбесіди, яка передбачає виконання  спеціальних діагностичних завдань для виявлення здібностей і нахилів  дитини, рівня її інтелекту  та наявності творчого потенціалу.
  8. Діагностичні  завдання для проведення  конкурсних випробувань з учнями , які вступають до інших класів  спеціалізованої школи, затверджуються директором навчального закладу.
  9. Результати конкурсних випробувань (співбесіди) оформлюються у вигляді протоколів відповідної комісії , які зберігаються в архіві 3 роки.
  10. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
  11. Діти (учні), які не з’явилися на конкурсне випробування без поважних причин, вважаються як такі, що не пройшли конкурсу.
 4. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ
  1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
  2. До спеціалізованої школи подаються такі документи: заява батьків або осіб, які їх замінюють, копія свідоцтва про народження, медична картка встановленого зразка, згода на обробку персональних даних. Крім того,  особова справа – для учнів, які  вступають за результатами конкурсного відбору до 2-11 класів.
  3. Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів із дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається наказом  директора школи  за погодженням з відділом освіти. Проведення додаткових випробувань під час апеляції не передбачено.
  4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до відділу освіти, який створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
  5. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування  до 1 класу спеціалізованої школи, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
  6. Діти, які за рішенням конкурсної комісії пройшли конкурсний відбір, але до школи не були надані їхні документи, визначені в п. 4.2, до навчального  закладу не зараховуються.
 5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ
  1. Директор навчального закладу несе відповідальність за дотримання вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003р. „Про затвердження Інструкцій про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)»  за № 389,  ст.19 Положення про загальноосвітній навчальний заклад(із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету  Міністрів України від 22.01.2014р. №28), затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.08.2010р. №778), Правил конкурсного приймання.
  2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 з поглибленим вивченням  англійської мови за його результатами покладається на відділ освіти Новокаховської міської ради Херсонської області.
  3. При порушенні навчальним закладом вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 19.06.2003р. № 389, Правил конкурсного приймання рішенням відділу освіти результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі відділ освіти, що приймає це рішення, організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Склад

конкурсної педагогічної комісії

 

1 класи

Голова комісії –  Павловець Л.А. (заступник директора з навчально-виховної роботи)

Члени комісії: Доровських Л.В. (практичний психолог), Кусрашвілі Н.Є. (вчитель англійської мови).

10 класи

Голова комісії –  Коршунова К.О. (заступник директора з навчально-виховної  роботи)

Члени комісії: Кулінок Т.М. (вчитель англійської мови), Козачок О.Ю. (вчитель англійської мови)

Comments are closed.