Історія школи

Історія школи нерозривно пов’язана з розвитком Нової Каховки. Наближались до кінця 70-ті роки. Околиці міста стрімко просувались на південь, де серед піщаних кучугур височів приладобудівний завод «Сокіл». Він був справжнім гігантом місцевої індустрії: в його цехах працювало понад п’ять тисяч спеціалістів, що з’їхались з усіх кінців Радянського Союзу.
Для задоволення їх життєвих потреб поруч із заводом виріс цілий мікрорайон із розвиненою інфраструктурою: бібліотекою, будинком побуту, спортивними майданчиками, магазинами, дитячими садками і школою, яка стала справжньою окрасою нового житлового масиву. Ця обставина стала одним із факторів, який прискорив практичну реалізацію проекту, і вже 1 – го вересня 1980 року школа гостинно відчинила двері перед своїми першими учнями. Спочатку їх було небагато: у 25-ти класах навчалося всього 883 учні проти 1565, передбачених проектною потужністю закладу.

Та згодом картина суттєво змінилася. Класів, а з ними і учнів ставало все більше і більше. Найвищого піку в своєму розвитку школа досягла в 1996 році, коли у 88 класах нараховувалось вже 2527 учнів, навчання яких здійснювали 176 вчителів.За кількісними показниками тоді це був найбільший навчально-виховний заклад області.

Гіренко Ю.Я. – перший директор школи.

За роки свого існування школа виховала 1872 випускників. 32 з них нагороджено золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні», 87 – срібною медаллю «За успіхи у навчанні», понад 500 – одержали грамоти «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів». Понад 65 % випускників щорічно вступають до вищих навчальних закладів. Нині серед них є і кваліфіковані лікарі, і викладачі, і талановиті працівники культури, і навіть співробітники українських амбасад за кордоном.

Сьогодні СЗОШ № 8 – це загальноосвітній навчальний виховний заклад нового типу. Його відмінними особливостями є: – поглиблене вивчення англійської мови з 1-го класу; вивчення французької мови (як другої іноземної) з 5-го класу; – вивчення додаткових спецкурсів (науково-технічний переклад, країнознавство, література Англії та США); – співробітництво з Корпусом Миру США та його волонтерами; – організація щорічних підготовчих курсів «Майбутній першокласник» для молодих батьків та їх дітей, що готуються до школи.

У школі працює дружний педагогічний колектив у складі 59-ти досвідчених однодумців, 95 % з яких мають вищу освіту. Серед них: відмінників освіти України – 9; мають звання «Учитель-методист» -6; звання «Старший учитель» – 7; спеціалістів вищої категорії – 26, першої категорії – 26, другої категорії – 4. Педагогічний стаж 33 учителів перевищує 20 років. Головним завданням своєї діяльності педколектив вважає: – неухильне забезпечення Державних освітніх стандартів у відповідності до навчальних програм; – формування в учнів сучасного світогляду, навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості; – запровадження в освітній процес інноваційних технологій; – виховання особистості, яка усвідомлює свою приналежність до українського народу, сучасної європейської цивілізації, підготовленої до життя і праці у світі, що змінюється; – виховання шанобливого ставлення до національних святинь, української мови; – виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу; – стимулювання у школярів прагнення до здорового способу життя; активізація участі батьків, громадських організацій, засобів масової – інформації у навчально-виховній, науково-методичній, економічний діяльності закладу, прогнозуванні його розвитку, оцінці якості освітніх послуг; – подальший розвиток учнівського самоврядування.

Кудієнко Дмитро Петрович – директор школи , вчитель вищої категорії, відмінник освіти України, педагогічний стаж 34 роки. Закінчив історичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова в 1979 році. Очолював колектив з 1988 року. Помер у серпні 2013 року. Вічна пам’ять чудовому керівнику та добрій людині.

Comments are closed.