Аналіз навчально-виховної роботи за 2018-2019 навчальний рік.

У 2018/2019 навчальному році педагогічний колектив  школи  забезпечував реалізацію основних завдань державної політики в галузі освіти. Робота  здійснювалася згідно з чинним законодавством, була спрямована на виконання основних завдань і положень Конституції України, указів Президента України, реалізацію державних, регіональних та міських програм в галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів ,  документів та урядових рішень в галузі освіти, наказів й розпоряджень управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, Академії неперервної освіти, відділу освіти Новокаховської міської ради. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до Статуту школи. Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Перед педагогічним колективом школи були поставлені такі завдання:

 • Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу з метою подальшого упровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
 • Продовження роботи щодо вдосконалення навичок вчителів роботи з комп’ютерною та мультимедійною технікою з метою використання інформаційних та комунікативних технологій на уроках і в позаурочній діяльності.
 • Робота над підвищенням навчальних досягнень учнів.
 • Робота з обдарованими учнями.
 • Соціалізація школярів в сучасному освітньому просторі.
 • Збереження здоров’я учнів.
 • Залучення батьків до вирішення актуальних питань функціонування та розвитку закладу,На початок 2018 – 2019 навчального року в школі навчалося 789(мин.775) учнів, на кінець навчального року–778 (мин.772):   в 1-х – 4-х класах – 369(мин.-376 ), в 5-х  – 11-х – 409(396).

У поточному навчальному році  школа працювала в режимі 5-денного навчального тижня.

Збереження контингенту

Укомплектовано 31 клас (у минулому році – 31) з середньою наповнюваністю 25 (25) учнів. Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця мешкання родини, з переїздами  за межі України.  За рік вибуло зі школи 22 дітей (мин.р.11) , (7– 1-4кл.,15– 5-11кл.), з них  12 до інших ЗНЗ міста, 10 – за  його межі . Прибуло – 11(5 – 1-4кл.,6– 5-11кл.). Основними заходами зі  збереження контингенту учнів у 2018-2019 навчальному році були:

 • спільна робота з ДНЗ міста, особливо «Оленка» та «Соколятко»;
 • контроль відвідування учнями навчальних занять;
 • організація індивідуального навчання;
 • організація роботи курсів для майбутніх першокласників.
 • Інформація та реклама закладу на сайті школи та у ЗМІ.

Педагогічним колективом постійно здійснюється контроль за працевлаштуванням випускників школи (9, 11 кл.). Із 54 випускників 9-х класів у поточному навчальному році майже всі учні продовжили навчання, (3- виїхали  за межі міста):

10 клас СЗОШ №8  –21 учень ,

10 клас інших шкіл – 0,

технікуми –  27 учнів,

ПТУ – 3 учнів.

З 27 випускників11-х класів, завдяки профорієнтації, яка проводилась протягом навчального року, майже всі продовжили навчання в середніх та вищих навчальних закладах : у вищих навчальних закладах – 25, технікуми – 1, не зайнятий-1.

У школі впродовж  кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. З боку адміністрації проводився контроль за відвідуванням навчання. Заведено загальношкільний журнал обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання.

За результатами навчального року пропусків занять – 90504 (мин.рік-50628 ), з них без поважної причини – 1581 (1.7%), мин.рік- 623 (1.2%). Відсоток пропусків без поважної причини зріс на 0.5%.  Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями  протягом навчального року та рівнем їх ЗУН.  Значна кількість пропусків без поважних на те причин була в класах: 5-А (26%), кл.кер.Ільйонок А.В., 7-А (3.7 %) , кл.кер. Мазнюк А.К., 9-А(2.6%).   Показники у цих класах у  зрівнянні з минулими роками зросли.  Це  свідчить про недостатню   роботу адміністрації, класних керівників та батьків з даного питання. Отже, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2019 – 2020 навчальному році повинна продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому достатній рівень навчальних досягнень. Закінчили навчальний рік на високому рівні – 8% школярів (у минулому році-6%),достатньому – 38% (45%), середньому – 46% (44%), початковому –8% (5%). Якість навчальних досягнень (у порівнянні з минулим навчальним роком) зменшилась   і становить 46 % (мин. – 51.4%) , показник успішності також зменшився  на 3%- 92%(мин.95%) . Неатестованих учнів немає.  40 учнів (мин.р.33) 2-8,10 кл. закінчили навчальний рік з Похвальними листами:

             1.Арестова  Ніка Віталіївна  3-А клас

 1. Іванченко Анастасія Денисівна 3-А клас
 2. Коток Кирило Вікторович 3-А клас
 3. Красуляк Марія Павлівна 3-А клас
 4. Нешпіль Вероніка Едуардівна 3-А клас

            6.Пасько Поліна Олександрівна 3-А клас

 1. Тимченко Марія Андріївна 3-Б клас
 2. Вялов Давид Юрійович 3-Б клас

           9.Ткаченко Анастасія Віталіївна 3-Б клас

 1. Гірчак Максим Ярославович 3-В клас
 2. Вдовиченко Іванна Дмитрівна 4-А клас
 3. Гайдаманчук Ігорь Іванович 4-А клас
 4. Устінова Вікторія Андріївна 4-А клас

          14.Войтецька Анна Олександрівна 4-В клас

 1. Григор’єв Ростислав В’ячеславович 4-В клас
 2. Захарченко Іван Ігорович 4-В клас
 3. Лисенко Михайло Віталійович 4-Г клас
 4. Семенюченко Кіра Іванівна 4-Г клас

19.Бараболя Поліна Олександрівна 4-Б клас

20.Брагіна Ангеліна Володимирівна 4-Б клас

 1. Павлов Ілля Андрійовича 4-Б клас
 2. Слушаєв Микита Сергійович 4-Б клас

23.Соловйова Єва Олександрівна 4-Б клас

24.Черкесова Марія Вікторівна 4-Б клас

 1. Яценко Єлізавєта Андріївна 4-Б клас
 2. Масюткін Богдан Данилович 5-А клас

27.Новікова Аліна Олексіївна 5-А клас

 1. Шишканова Владислава В’ячеславівна 5-А клас
 2. Горбачова Віолетта Євгенівна 5-Б клас
 3. Єфімчук Катерина Олександрівна 5-Б клас
 4. Калюжна Дар’я Андріївна 5-В клас
 5. Ткаченко Єгор Олександрович 5-В клас

33.Шарга Віктор Вікторович 6-В клас

34.Барановська Софія Віталіївна 7-А клас

35.Слушаєв Дмитро Сергійович 7-А клас

36.Білявський Іван Дмитрович 7-Б клас

 1. Фалатович Софія Дмитрівна 7-В клас
 2. Верховод Діана Валентинівна 8-В клас

39.Горбачова Лілія Євгенівна 10-А клас

40.Литвиненко Анастасія  Сергіївна  10-А клас

У поточному навчальному році грамотами   «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»  нагороджено 1 учениця(1 грамота).(мин.рік – 12). Нагороджених медалями у цьому навчальному році не має.(мин.рік – 3). У 2018-2019 навчальному році було  випущено 1 (мин.рік – 1) учениця  9 класу зі свідоцтвом з відзнакою ( (Сіроклін Світлана). . Слід зазначити, що кількість  відмінників   зросла у зрівнянні з минулим роком. У школі існує  потенціал учнів , тому вчителям слід на наступний навчальний рік  продовжити посилену індивідуальну роботу зі здібними та  обдарованими дітьми.

Звіт з навчальних досягнень учнів по класах

 

Клас к/к

учнів

           П.І.Б.

кл. керівника

ВР ДР СР ПР %  якості
2017-2018 2018-2019
3-А 26 Шаповал Т.М. 6 13 7 73
3-Б 23 Маркелова Л.П. 3 10 9 1 57
3-В 22 Антофій Л.І. 1 13 8 64
4-А 25 Завізьон І.І. 3 14 8 74 68 -6
    4-Б 28 ЧибісоваЛ.М. 7 17 4 86 86
4-В 25 Сиротіна В.А. 3 10 11 1 56 52 -4
4-Г 25 Надточій О.С. 2 13 9 1 69 60 -9
5-А 30 Ільйонок А.В. 3 13 13 1 53
5-Б 30 Ставицька О.А. 2 14 14 53
5-В 31 Барандич Л.О. 2 13 15 1 48
6-А 21 Кусрашвілі Н.Є. 8 12 1 70 38 -32
6-Б 22 Вербицька І.М. 3 18 1 64 14 -50
6-В 23 Бойко Ю.О. 1 7 13 2 48 38 -10
7-А 26 Мазнюк А.К. 2 9 13 2 62 42 -20
7-Б 26 Худченко  О.В. 1 4 18 3 27       19 -8
7-В 26 Семенченко В.В. 1 6 17 2 63 27 -36
8-А 22 Андрієнко Н.В. 11 11 0 36 50 +14
8-Б 21 Аболмасова Ю.Ю. 3 15 3 33 14 -19
8-В 20 Глинянська А.В. 1 5 9 5 24 30 +6
9-А 24 Пелипенко Т.І. 3 6 15 28 38 +10
9-Б 21 Крапивіна Т.О. 7 5 9 24 33 +9
9-В 23 Сидорчук Т.О. 2 12 9 5 9 +4
10-А 22 Карпюк М.А. 2 10 7 3 55        –
11-А 21 Карпюк Т.А. 3 10 8 46 62 +16
усього 581   46 221 271 45 52 46       -6

Високу якість навчальних досягнень (більше 70%) демонструють учні початкових класів (3-А та 4-Б класи ( класні керівники Шаповал Т.М., Чибісова Л.М.).  Значно підвищився відсоток якості (у порівнянні з минулим роком ) у  8-А та 11-А  класах. Найбільше показник якості знизився у 6-Б класі(кл.керівник Вербицька І.М.)– на 50 %. Достатньо велике зниження мають класи: 6-А (кл.керівник Кусрашвілі Н.Є..), 7-В клас  (кл.керівник Семенченко В.В..). .Дані факти свідчать про недостатню  індивідуальну роботу з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень, а також з учнями, що мають 1 – 2 оцінки з предметів середнього навчального рівня. В цілому, показник якості по школі знизився  (у порівнянні  з минулим роком)  на 3%.  Турбує питання щодо  зменшення кількості учнів, які вчилися в молодших класах на високому та достатньому рівнях, а в старших класах цей показник значно знижується. Це можна пояснити зменшенням контролю з боку батьків та вчителі початкових класів багато уваги приділяють додатковим заняттям зі слабо встигаючими учнями, чого не спостерігається у старшій школі. Також значно послаблений контроль з боку класних керівників. Інколи причина низьких балів носить чисто суб’єктивний характер і пов’язана з небажанням учнів серйозно готуватися до уроку.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПО ПРЕДМЕТАМ

(3-4 класи)

 

№ п/п Предмет Якість,%

 

Зміна показника Успішність,% Зміна показника
2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
1. Математика 84 79 -5 98 97 -1
2. Українська мова 78 78 97 98 +1
3. Літ.читання(укр.)3-4кл. 88 91 +3 99 100 +1
4. Російська мова 77 75 -2 97 100 +3
5. Літературне читання(рос.) 92 91 -1 100 100
6. Природознавство 91 89 -2 100 100

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ПО ПРЕДМЕТАМ

(5-11 класи)

 

 

№ п/п Предмет Якість,%

 

Зміна

показника

Успішність,% Зміна показника
2017-2018 2018-2019 2017-2018 2018-2019
1. Математика 64 61.2 -2.8 99 98.7 -0.3
2. Алгебра 50.6 45.7 -4.9 98 93 -5
3. Геометрія 54.6 47 -7.6 97 93.3 -3.7
4. Українська мова 47 68.5 +21.5 81 98.5 +17.5
5. Українська література 78 75 -3 98.4 97 -1.4
6. Російська мова 66.6 66.7 +0.1 94.1 99 +5.1
7. Література 68.7 74 +5.3 97.6 98 +0.4
8. Історія 64 61.5 -2.5 98.5 96 -2.5
9. Правознавство 68 47 -21 100 87 -13
10. Людина і світ 92 95 +3 100 100
11. Художня культура 82 95 +7 100 100
12. Фізика 57 60.4 +3.4 100 98.6 -1.4
13. Астрономія 80 95.2 +34.8 100 100
14. Хімія 70 74.9 +4.9 98 98
15. Біологія 71 78 +7 97.7 99 +1.3
16. Основи здоров’я 86.2 91.8 +4.6 100 100
17. Географія 49 55.8 +6.8 97 91.8 -5.2
18. Природознавство 76.1 76.9 +0.8 100 98.9 -1.1
19. Економіка 88.9 76.2 -12.7 100 100
20. Інформатика 90.9 87 -2.9 99.5 99 -0.5
21. Музичне мистецтво 98 98.2     +0.2 100 100
22. Образотворче мистецтво 96 95.6 -0.4 100 99.1 -0.9
23 Мистецтво 75.2 77.5 +2.3 99 97.8 -1.2
24. Трудове навчання/Технології 90.5 89.9 -0.6 100 99.3 -0.7
25 Фізичне виховання 90.2 88.8 -1.4 98.5 97.4 -1.1
26. Екологія 96 100 +4 100 100
27. Захист Вітчизни/МСП 93.2 100
28 Громадянська освіта 87 100

Курси  майбутніх  першокласників

Педагогічний колектив школи в 2018-2019 навчальному році активно працював над організацією роботи з дітьми 5-річного віку, заохочуючи їх до навчання. Для цього у школі створена творча група вчителів «Наступність»(керівник  Надточій О.С.). Робота проводилась як у мікрорайоні школи, так і в ДНЗ «Оленка» та «Соколятко». Проведено нараду при директорові, засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів, батьківські збори у ДНЗ та загальношкільні, діяла «Школа батьків майбутніх першокласників»(керівник практичний психолог ДоровськихЛ.В.). З березня  працювали  курси для майбутніх першокласників «Першокласник», до роботи в яких залучалися вчителі початкових  класів Завізьон І.І.,Чибісова Л.М.,Сиротіна В.А., Надточій О.С. та  вчителі англійської мови  Бойко Ю.О., Ватлецова Ю.Є., Ставицька О.А. Займалися на курсах 120 (у минулому році-90) дітей. За результатами роботи підготовчих курсів  на наступний навчальний рік сформовано 4 перших класи (з українською мовою навчання) із  наповнюваністю 30 учнів.

Індивідуальна форма навчання

У 2018-2019 навчальному році у навчальному закладі за індивідуальною формою навчалось 5 учнів (1 -11 клас)(мин.-5), всі за довідками ЛКК. Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялися згідно з відповідними Програмами з предметів та рекомендаціями лікувально – консультативних комісій, були  складені зручні для дітей розклади занять, погоджені з батьками. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України. Завдяки добросовісній роботі  вчителів, що працювали з хворими дітьми, усі учні  з предметів, які вивчалися, не мають початкового рівня досягнень.

Державна підсумкова атестація

У 2018-2019 навчальному році  в основному школа якісно підготувалася до проведення державної підсумкової атестації. У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови  та  математики у формі підсумкових контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок .

Результати ДПА в  початковій школі  наступні:

 

Предмет Кількість учнів /писали ВР % ДР % СР % ПР %
Рік ДПА Рік ДПА Рік ДПА Рік ДПА
1. Укр.мова 103/100 17 24 60 50 22 25 1 1
2 Математика 103/102    32 51 47 34 17 13 4 2

 

Порівнюючи підсумки  ДПА в 4 – х класах з результатами навчальних досягнень за рік, слід відзначити, що майже з усіх предметів відзначається підтвердження або покращення результатів.

Навчальний рік закінчили 68 учнів  9 – х класів та 21  учень  11 – го класу. Всі вони були допущені до державної підсумкової атестації. За рішенням педагогічної ради  були звільнені  від державної підсумкової атестації  Подуданська Є.(9-Б клас) , оскільки  вони має довідку ЛКК з рекомендацією звільнення від атестації. Учнів, які не з’явились на державну підсумкову атестацію в 9, 11 – х класах , не було. У 11 класі  три екзамени  ДПА проходили у форматі ЗНО(українська мова та історія України/математика(за вибором учня) та предмет за вибором учня). Спеціалізовані  класи (9-А,Б )складали екзамен з англійської мови, а загальноосвітній 9-В клас –з  української літератури (за вибором педагогічної ради школи та з урахуванням побажань учнів та батьків).

 

Результати ДПА у 9 класах :

 

Предмет К-ть учнів,

що

атестуються

ВР % ДР % СР % ПР %
Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА Річна ДПА
1. Укр.мова 67+1 7 30 45 42 39 27 9 1
2. Математика 67+1 5 9 33 38 55 50 7 3
3. Англ.мова 44+1 18 30 62 45 16 25 4
4. Укр.література 23 17 26 35 43 48 31

 

 

 

Результати ДПА у 11 класі:

 

 

Предмет

 

к-ть учнів,

що атест.

 

ВР %

 

ДР %

 

СР % ПР %
рік

 

ДПА

 

ЗНО

 

рік

 

ДПА

 

ЗНО

 

рік

 

ДПА

 

ЗНО

 

рік

 

ДПА

 

ЗНО

 

1

 

Укр. мова

 

21 24 33   57 48   19 14   5
 

2

Історія

України

 

17 30 12   35 53   3535

35

35  
3 Матем-ка 5 20 20   80 60  

20  
4 Англ.мова 13 46 46   39 23    

16

31  
5 Біологія 7 14   72 29    

14

71  
 

 

Всього 21 27 22   57 43   16 34   1

Порівнюючи підсумки  ДПА в 9, 11 – х класах з результатами навчальних досягнень учнів за рік, слід зазначити, що  з усіх предметів  відзначається покращення показників (у 9-х класах) та незначне погіршення    показників якості (у 11-му класі) майже з усіх предметів(крім української мови). З Положенням про ДПА  вчителі, випускники, їх батьки  були ознайомлені вчасно; розклад консультаційних занять, атестацій складено, затверджено й доведено до відома учнів, їх батьків за місяць до початку атестаційного періоду. Адміністрацією школи, класними керівниками, вчителями – предметниками проводилася  значна інформаційно – роз’яснювальна   робота   щодо підготовки та участі в ЗНО.У результаті 100% випускників  2019 р.  зареєструвалося та всі   100%  взяли участь у ЗНО.  Аналізуючи результати проведення ДПА в розрізі кожного предмета, можна зробити висновок, що найбільш високий рівень досягнень в 11-му класі показали наші учні з української  мови та з англійської мови: українська мова (вчитель Карпюк Т.А.):% якості-81%(рік- 78 %) , з  англійської мови(вчитель Пелипенко Т.І.): % якості – 69% (рік-85%). Успішність у 11-му класі з усіх предметів ДПА- 99%. У 9-х класах % успішності з усіх  предметів ДПА -99% (рік- 87%). Під час перевірки якості атестаційних робіт слід відзначити об’єктивність оцінювання атестаційної роботи претендента  на свідоцтво з відзнакою.

     Виконання Закону України «Про мови»

У своїй діяльності педагогічний колектив школи керується основними нормативно-правовими актами, зокрема Конституцією України, Законами України «Про засади державної мовної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»). Виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу основних положень цих документів сприяє створенню оптимального мовного простору в школі, а також необхідних умов для формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень та загальнолюдських орієнтирів.Свої основні завдання в означеному напрямку педагогічний колектив школи вбачає у створенні належних умов для поліпшення вивчення української мови з метою досягнення високого рівня володіння нею випускниками школи, розширенні сфери її функціонування, вихованні шанобливого ставлення до неї, зміцненні статусу української мови як державної. Також , з 2018-2019 навчального року у школі здійснено набір у три перших класи з українською мовою навчання;  5-ті  та 10 класи, 2-А,Б, 3-А,Б  навчалися українською мовою.

Символіці належить одне з найважливіших місць у відродженні державності й духовності. Тому з метою виховання в дітей та молоді шанобливого ставлення до державних символів України, формування в них національної свідомості, почуття глибокої любові до духовно-культурної спадщини свого народу педагоги школи проводять роз’яснення основних положень Конституції України стосовно державної символіки, ідейної суті державних символів і правил їх використання, формують стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів у повсякденному житті та під час урочистих заходів. Синьо-жовтий прапор, герб-тризуб, текст національного Гімну України є  складником оформлення кабінетів. У бібліотеці оформлені тематичні стенди літератури, інформаційні добірки для вчителів та учнів про історію виникнення, державне значення, використання Державного Прапора України, Державного Герба України, Державного Гімну України. Гімн України виконується учнями та вчителями школи на урочистих лінійках до Дня знань, свята останнього дзвоника. Традиційно, щороку в школі відзначаються День рідної мови, День української писемності,  Шевченківські дні, проводиться Тиждень української мови та літератури, різноманітні творчі конкурси: знавців української мови ім. П. Яцика, мовно-літературний ім..Т.Шевченка, «Соняшник». Учні школи приймають активну участь у даних конкурсах і показують гарні результати. У 2018-2019 навчальному році прийняли активну участь у шкільному та у міському етапах конкурсів: конкурс ім. Яцика- 67 учасників, ІІ етап – 8 учасників (  3 місце Фалатович С, призер II етапу), ім.Т.Г.Шевченка – 33 учасника, у  II етап – 7 учасників , «Соняшник» – 133 учня (включно з початковою школою), Диплом II ступеня – 3, Диплом III ступеня -3 учня.. Це сприяє  утвердженню державного статусу української мови, піднесенню її престижу, вихованню пошани до культури і традицій нашого народу. Слід зазначити , що всі виховні заходи у школі проводяться державною мовою.

Уся ді­лова документація в школі велася із дотриманням Закону України «Про мови».

 

 

Спеціалізація школи

Враховуючи  спеціалізацію  та наявність відповідної навчально-методичної, матеріально-технічної бази,  додатковий час (варіативний компонент навчальних планів) використовувався на поглиблене вивчення предметів, спецкурси. У  поточному навчальному році працювало 26 спеціалізованих класів з поглибленим вивченням англійської мови, 2 з них із вивченням 2-х спецкурсів – літератури Англії та США. Працювала секція МАН під керівництвом вчителя Семенкової Т.М.

Моніторинг якості та успішності навчання учнів з англійської мови

у 2018-2019 навчальному році

Школа класи Кількість  учнів % якості % успішності
початкова 3 71 82 98,7
4 102 82 98,4
базова 5 91 73,6 98,8
6 65 95,8 100
7 78 68,6 98,7
8 62 86 100
9 67 73,6 95,2
середня 10 22 82 100
11 20 85,2 100

 

Моніторинг демонструє високу успішність (100%) у паралелях 6,8,10,11-х класів, високу якість знань у паралелях 6,8,11-х класів, достатню якість знань у паралелях 3,4,5,7,9,10-х класів.

Моніторинг якості та успішності навчання учнів з французької мови

у 2018-2019 навчальному році

Школа класи Кількість  учнів % якості % успішності
базова 5 91 81,3 100
6 65 42,2 96,9
7 78 59,2 100
8 43 41,6 95,2
9 44 67,9 82,5
середня 10 22 70 100
11 20 95 100

 

Моніторинг демонструє 100% успішність навчання учнів у паралелях 5,7,10,11-х класів, високу якість знань у 11-х класі та достатню якість у паралелях 5,7,9,10-х класів.

 Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з англійської мови

 у  2018-2019 навчальному році

Школа класи Кількість  учнів                                 Рівні
початковий середній достатній високий
початкова 3 71 1 / 1,4 % 12 / 16,9% 40 / 56,3% 18 / 25,4%
4 102 2 / 1,9% 16 / 15,6% 51/ 50% 33 / 32,5%
базова 5 91 1/1,1% 23 / 25,3% 45 /  49,5% 22 / 24,1%
6 65 0 3 / 4,6% 52 / 80% 10 / 15,4%
7 78 1/1,3 22 / 28,2% 44 / 56,4% 11 / 14,1%
8 62 0 11 / 17,7% 42 /67,7% 9/14,6%
9 67 3/4,5% 17 / 25,4% 40 / 59,7% 7 / 10,4%
середня 10 22 0 4 / 18,2% 7 / 31,8% 11 / 50%
11 20 0 3 /15% 10 / 50% 7 /35%

 

Низький рівень знань з англійської мови мають 8 учнів: Сучеван В. (3-Б, вчитель Аболмасова Ю.Ю.); Книвець А. (4-А, вчитель Кусрашвілі Н.Є.); Ткалич М. (4-Г, вчитель Семенкова Т.М.); Крук Д. (5-В, вчитель Іщенко М.Ф.); Василенко Б. (7-А, вчитель Семенкова Т.М.); Зинченко А., Султан О. (9-Б, вчитель Семенкова Т.М.); Вікулов М. (9-В, вчитель Бойко Ю.О.).

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з французької мови

у 2018-2019 навчальному році

Школа класи Кількість  учнів                                 Рівні
початковий середній достатній високий
базова 5 91 0 14 /15,4% 63 / 69,2% 14 /15,4%
6 65 2/3,1% 35 / 53,8% 24 / 36,9% 4 /6,2%
7 78 0 25 / 32,1% 44 / 56,4% 9 / 11,5%
8 43 2 / 4,7% 23 /53,5% 13 / 30,2% 5 / 11,6%
9 44 7/15,9% 6 /13,6% 26 / 59,1% 5 /11,4%
середня 10 22 0 5 / 22,7% 9/ 40,9% 8/ 36,4%
11 20 0 1 /5% 14 / 70% 5 / 25%

Низький рівень знань з французької мови мають 11 учнів: Архипов Д. (6-А, вчитель Олійник О.М.); Кравчук І. (6-Б, вчитель Олійник О.М.); Гончаров С., Вітовщик В. (8-Б, вчитель Олійник О.М.); Зелінський Р., Зінченко А., Кондратюк Д., Ліфінцев А., Ліщук К., Султан О., Холодько В. (9-Б, вчитель Олійник.О.М.).

Моніторинг якості та успішності навчання за останні 3 роки

Іноземна мова Навчальний рік Кількість учнів % якості % успішності
Англійська мова 2016-2017 565 76,8 99,2
2017-2018 772 82,8 98,9
2018-2019 578 81 98,4
Французька мова 2016-2017 316 77,9 99,5
2017-2018 352 73 98,9
2018-2019 363 65,4 96,5

 

Останній рік дає зниження якості знань з англійської мови на 1,8% порівняно з 2017-2018 н. р., але підвищення  на 4,2% порівняно з 2016-2017 н.р.; а успішності є зниження – на 0,8% в зрівнянні з 2016-2017 н.р., та на 0,5% з 2017-2018 н.р.

З французької мови якість знань знизилась на 12,5% порівняно з 2016-2017 н. р., та на 7,6% порівняно з 2017-2018 н.р.; а успішність знизилась на 3% порівняно з 2016-2017 н.р., та на 2,4% порівняно з 2017-2018 н.р.

 

Порівняльний аналіз річних результатів викладання спецкурсів у 10, 11 класах

Назва спецкурсу ПІБ вчителя % якості

2017-2018

10 клас

% якості

2018-2019

11 клас

Дина

міка

% успішн.

2017-2018

10 клас

% успішн.

2018-2019

11 клас

Дина

міка

Країнознавство Семенкова Т.М. 60 95 +35 100 100 =
Козачок О.Ю. 79 100
Література Англії та США Семенкова Т.М. 60 95 +35 100 100 =
Козачок О.Ю. 93 100

 

За результатами аналізу якість знань учнів у підгрупі  вчителя Семенкової Т.М. значно підвищилась. Зростання якості знань пояснюється підвищеною мотивацією учнів випускних класів.

Результативність роботи вчителів іноземних мов

 у порівнянні з минулим навчальним роком

№ п/п ПІБ вчителя % якості

2017-2018

% якості

2018-2019

Динаміка % успішн.

2017-2018

% успішн.

2018-2019

Динаміка
Англійська мова 82,9 81 -1,9 98,9 98,4 -0,5
1 Аболмасова Ю.Ю. 62 76,8 +14,8 96 99,1 +3,1
2 Барна І.С. 91,5 96,5 +5 100 100 =
3 Бойко Ю.О. 75 74,5 -0,5 99 99 =
4 Ватлецова Ю.Є. 87,5 88,9 +1,4 100 100 =
5 Іщенко М.Ф. 84,8 50 -34,8 98 92,9 -5,1
6 Коршунова К.О. 77,8 100 +22,2 100 100 =
7 Кусрашвілі Н.Є. 93 88 -5 100 99,2 -0,8
8 Мазнюк А.К. 81,5 75,8 -5,7 100 100 =
9 Пелипенко Т.І. 91,6 81,9 -9,7 100 100 =
10 Семенкова Т.М. 66,2 70,3 +4,1 96,7 92,1 -4,6
11 Ставицька О.А. 89 88,3 -0,7 100 100 =
Французька мова 73 65,4 -7,6 98,9 96,5 -2,4
1 Кекух Н.В. 81,1 81 -0,1 100 100 =
2 Олійник О.М. 59,8 38,7 -21,1 96,8 89,6 -7,2
3 Романуха В.П. 78 78,2 +0,2 100 100 =

 

В цілому динаміка результативності навчання негативна. Висока якість навчання у вчителів Барни І.С., Ватлецової Ю.Є., Коршунової К.О., Кусрашвілі Н.Є., Ставицької О.А.  Підвищили якість навчання Аболмасова Ю.Ю., Барна І.С., Ватлецова Ю.Є., Коршунова К.О, Семенкова Т.М., Романуха В.П. Знизилась якість навчання у Бойко Ю.О., Іщенко М.Ф., Кусрашвілі Н.Є., Мазнюк А.К., Пелипенко Т.І., Ставицької О.А., Кекух Н.В., Олійник О.М..

Аналіз виконання плану роботи методичного обєднання

У 2018-2019 навчальному році в спеціалізованій загальноосвітній школі № 8 з поглибленим вивченням англійської мови працювали 11 вчителів англійської мови і 3– французької (1 учитель англійської мови знаходиться у декретній відпустці).

На кінець навчального року якісний склад становить:

 • Спеціаліст вищої категорії – 5, з них 1- вчитель-методист та 2 старших вчителя;
 • Спеціаліст першої категорії – 6;
 • Спеціаліст другої категорії – 2;
 • Спеціаліст – 1.

Робота проводилась в рамках проблеми школи: «Формування освітнього процесу Нової української школи».

Основними напрямками роботи були:

– підготовка учнів до ЗНО, предметних олімпіад, ДПА та інших конкурсів;

– розвиток соціокультурної компетенції учнів у процесі вивчення іноземних мов;

– робота з обдарованими та слабо встигаючими учнями;

– поширення педагогічного досвіду учителів (Пелипенко Т.І.).

Учителя і учні щороку беруть активну участь у творчих конкурсах знавців англійської мови. Найбільш активною була участь у конкурсі «Гринвіч». Загальна кількість учасників – 159, що на 75 учнів менше порівняно з минулим роком. Золотий сертифікат – 9 (3 клас: Нешпіль В., Ейсмонт Д., Вялов Д., Швед М., Шведов Л., Муравицька К., Гирчак М.; 4 клас: Черкесова М.; 5 клас: Мартиненко Є.); Срібний сертифікат – 11 (3 клас: Гуман В., Нурмухаметова Д., Кривородько Д., Позднякова Н.; 4 клас: Брагіна А., Вдовиченко І., Бреус А.; 5 клас: Яковенко Д.; 7 клас: Подольцев М., Виноградов Д.; 9 клас: Дорош І.), Бронзовий сертифікат – 3 (3 клас: Гордус Є.; 9 клас: Горбенко М., Іващенко К.).

Школа щорічно бере участь у програмі майбутніх лідерів FLEX: у 2018-19 роках взяло  участь 6 дітей (І тур), у ІІ турі – 2, у ІІІ турі перемогли 2 учні (Литвиненко, вчитель Кусрашвілі Н.Є.; Сіроклин С., вчитель Пелипенко Т.І.), проте, нажаль, жоден не був обраний до проживання в американській родині.

У ІІ етапі учнівських олімпіад з англійської мови призові місця цього року розподілились наступним чином:

 • Мала олімпіада: Черкесова М. (4 кл.) – 1 місце;
 • олімпіада Юніор: Шарга В. (6 кл.) – 2 місце; Подольцев М. (7 кл.) – 2 місце; Новікова А. (5 кл.) – 3 місце;
 • міська олімпіада (8-11 кл.): Кулинок А. (10 кл.) – 1 місце; Червоненко С. (8 кл.) – 2 місце; Сіроклин С. (9 кл.) – 2 місце; Саніна Я. (11 кл.) – 1 місце; Тихоненко Д. (11 кл.) – 3 місце.

Саніна Я. (11 клас) зайняла 3 місце на обласній олімпіада з англійської мови.

У вересні, 2018 р., учні 10-11 класів під керівництвом ЗДНВР Коршунової К.О. відвідали польське містечко Кжишова з метою приєднатися до міжнародного проекту (MICC project). Протягом освітньої поїздки до Польщі, учні мали можливість спілкуватися англійською мово зі школярами з інших країн, розвивати знання з історичних та правових тем, формувати свою соціальну позицію та розширювати кругозір.

У грудні учні 10 класу разом з вчителем Кусрашвілі Н.Є. привітали педагогів та школярів зі святом Миколая. У лютому пройшов фестиваль англійської пісні із залученням учнів 5-11 класів з метою прищеплення любові до англійської мови, розширення кругозору та покращення лексичного запасу учнів. У квітні учні перших класів занурились у свято «Першого Букварика», де виступили з піснями та віршами майже всі школярі початкової школи.

Протягом року традиційно були проведені предметні тижні: англійської і французької мови. У рамках Тижня англійської мови пройшли наступні заходи: виставка учнівських проектів, вікторини, фестиваль, флешмоб, поетичний вернісаж. Під час проведення Тижня французької мови  вчителі провели серію нетрадиційних уроків  для учнів 5-11 класів, мета яких сприяти підвищенню інтересу в учнів до вивчення другої іноземної мови – французької.

Шкільне методичне об’єднання вчителів іноземної мови працювало протягом 2018-2019 н.р. відповідно до плану роботи. Пройшло 5 засідань ШМО підчас яких відбувалися обговорення результатів тематичних перевірок та контролів, проводилися тематичні тренінги і практикуми з метою удосконалення методів та прийомів навчання  учнів.

Протягом року працювала  творча група «Полікультурне середовище» (керівник Ватлецова Ю.Є.) в рамках опорної школи «Діалог культур». Було  проведено 2 засідання (жовтень, березень) та 2 круглих столи: «Освітній блог як інструмент формування ключових компетентностей учнів в рамках нової української школи»» та «Фактори впливу на формування компетентності  в аудіюванні», а також тематичні заходи («Різдво»,«День Святого Валентина», «Масляна»), конкурси малюнків та плакатів.

Вже втретє у травні відкрився мовний літній табір «Друзі» для учнів 7,8 класів, відвіданий 30 школярами, метою якого було популяризація вивчення іноземних мов в Україні, реалізація одного із нестандартних підходів для забезпечення якісного навчання дітей мовам, здійснення позакласної роботи. Для досягнення головної мети діяльності проводились різноманітні форми роботи: тренінги, вікторини, змагання, екскурсії, походи.

Традиційно на базі літнього табору «Бджілка» вчителі іноземних мов проводили заходи англійською та французькою мовами, метою яких було розвивати навички діалогічного мовлення, активізували навчально-пізнавальну діяльність дітей, підвищувати зацікавленість вихованців до вивчення англійської мови.

Робота з обдарованими дітьми

Однією з основних задач системи національної освіти є формування творчо активної, всебічно розвиненої особистості.

Результатами комплексної роботи педколективу з даного питання є участь та перемога учнів у різноманітних конкурсах, олімпіадах, акціях .

 

Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін

І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018/2019 н.р. проводився відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1099 від 22 вересня 2011 року,  наказу по школі «Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2018-2019 навчальному році» від 27.09.2018  № 268 о/д.  І (шкільний) етап тривав протягом жовтня, проводився на базі школи за завданнями, підготовленими вчителями школи. Олімпіади проводилися з 17 навчальних дисциплін.

Підсумки  І етапу узагальнені  звітом по школі  від 26.10.2018

У І етапі взяли участь 310 учнів, що складає 74.2% ( мин.161 учні або 40.7%) від загальної кількості учнів 5-11 класів .

 Досягнення учнів у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіадах

з базових дисциплін у 2018/2019 н.р.

У 2018/2019 н.р. навчальному році в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 40 учнів 7-11класів  брали участьУчні вибороли  14 призових місць: I – 2, II – 5, III – 7 місць. За кількістю призових місць школа посіла ІV загальнокомандне місце (мин.II) серед всіх навчальних закладів міста!

Предмет Учень Клас Місце Вчитель
Російська мова та література Горбачова Лілія 10 II Семенченко  В.В.
Хімія Крупчак Євген 10 II Ільйонок А.В.
Математика Крупчак Євген 10 III Андріїнко Н.В.
Англійська мова Червоненко Софія 8 ІI Коршунова К.О.
Сіроклін Світлана 9 ІI Пелипенко Т.І.
Тихоненко Дмитро 11 III Пелипенко Т.І.
Кулинок Анастасія 10 І Кусрашвілі Н.Є.
Саніна Яна 11 ІІ Пелипенко Т.І.
Трудове навчання Ісайченко Юлія 9 III Позднякова Л.О.
Українська мова Горбачова Лілія 10 III Вербицька І.М.

 

 

Основи правознавства ПуковаЄва 11 III Брага В.М.
Історія Горбачова Лілія 10 III Брага В.М.
Фізика Крупчак Євген 10 ІІ Божко А.М.
Інформатика Крупчак Євген 10 І Біла Л.О.

 

Cлід зазначити, що значно збільшилась кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад.

Результативність  участі учнів школи

у Олімпіаді «Юніор 5-7 класи»  та  Малій олімпіаді

У міському етапі Олімпіади «Юніор 5-7 класи» взяли участь 13 учнів. За результатами міського етапу:

з математики :  ІI місце – Горбачова В.( 5 клас)

з англійської мови :  ІI місце – Шарга В.( 6 клас)

ІI  місце – Подольцев М. ( 7клас )

з інформатики:         ІІІ місце- Новікова А. ( 5-клас)

 

У міському етапі Малої Олімпіади серед учнів 4-х класів взяли участь 5 учнів.  За результатами міського етапу:
з англійської мови : І місце – Черкесова М. (вчитель Кусрашвілі НЄ..).

 Внутрішкільний контроль

  У поточному навчальному році відповідно до перспективного плану внутришкільного контролю, річного плану роботи школи вивчався стан викладання таких предметів:

 • Стан викладання курсу «Основ здоров’я» в 5-9 класах;
 • Стан викладання української літератури (5-9 класи);
 • Стан викладання фізики та астрономії;
 • Стан викладання англійської мови;
 • Стан викладання української мови;
 • Стан викладання природознавства, 1-4 класи;
 • Стан викладання трудового навчання у 1-4 класах ;

Проводилися  перевірки:

 • Перевірка ведення щоденників 5-11 класи;
 • Перевірка медико-педагогічного контролю викладання фізичної культури;
 • Перевірка залишкових знань учнів (5,10 класи);
 • Про стан ведення щоденників 1-4 класів;
 • Класно-узагальнюючий контроль у 1 класах;
 • Стан організації навчально-виховного процесу у 9 –х-11-х класах;
 • Класно-узагальнюючий контроль у 5-х класах;
 • Перевірка зошитів з англійської мови в 5-7 класах;
 • Перевірка робочих зошитів з української мови , російської мови ;
 • Вивчення стану сформованості навичок говоріння учнів 5-9-х класів з іноземної мови;
 • Перевірка зошитів та словників в 3-4 класах з англійської мови;
 • Контроль сформованості навичок аудіювання;
 • Контроль за відповідністю теми і мети уроку , календарному плануванню програмним вимогам , новому Державному стандарту освіти;
 • Перевірка стану індивідуального навчання;
 • Перевірку зошитів з англійської мови в 8-9 класах;
 • Про результати контрольних робіт з перевірки вивчення
  сформованості лексичної компетенції з англійської мови учнів 5- 6
  класів;
 • Про результати перевірки стану викладання англійської мови у 7-9-х класах;
 • Про результати тематичної перевірки «Контроль рівня сформованості компетентності у читанні учнів» (3-4 класи).

Також , були проведені предметні тижні: Тиждень історії і права, Тиждень естетичного і трудового навчання,  Тиждень англійської мови,  Тиждень французької мови. День Франкофонії,. Декада предметів природничо-математичного циклу, Декада словесності.

У рамках програми «Наступність» було проведено зрізи знань у 4-х ,5-х класах з математики, російської, української, англійської мов; були проведені підсумкові контрольні роботи з основних предметів у 3- 11 класах за І, ІІ семестри та перевірені навички читання (І,ІІ семестр) у молодших школярів. Результати цих перевірок та зрізів знань відображені в довідках та підсумкових наказах по школі. Облік і контроль, що здійснювався, включав різні направлення роботи: перевірку ЗУН, їх діагностику, підсумкові адміністративні контрольні роботи,перевірку робочих зошитів та зошитів для контрольних робіт, виконання державних програм тощо. Основною метою внутрішкільного контролю було отримання інформації про зміст і якість надання освітніх послуг, а також надання методичної допомоги педагогам.

За результатами навчального року пропусків занять – 90504 (мин.рік-50628 ), з них без поважної причини – 1581 (1.7%), мин.рік- 623 (1.2%). Відсоток пропусків без поважної причини зріс на 0.5%.  Аналіз зібраних даних дав можливість встановити прямий зв’язок між систематичним відвідуванням занять учнями  протягом навчального року та рівнем їх ЗУН.  Значна кількість пропусків без поважних на те причин була в класах: 5-А (26%), кл.кер.Ільйонок А.В., 7-А (3.7 %) , кл.кер. Мазнюк А.К., 9-А(2.6%).   Показники у цих класах у  зрівнянні з минулими роками зросли.Це  свідчить про недостатню   роботу адміністрації, класних керівників та батьків з даного питання. Отже, робота з удосконалення системи контролю за відвідуванням занять школярами у 2019 – 2020 навчальному році повинна продовжуватись, бо це один із важливих чинників підвищення якості знань учнів.

Безпека життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.        На початку навчального року, напередодні і канікул та святкових  днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Систематично проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації  всіх  видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено ряд стендів з безпечної поведінки. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах.

Дані за   2018-2019 навчальний рік свідчать про збільшення випадків травмування школярів   в побуті та під час НВП : у 2018-2019 навчальному році – 9 постраждалих учнів під час НВП , 22 – у побуті (загалом, 31 учень), у 2017-2018 навчальному році – 21 травмований у побуті учень та 3 постраждалих під час НВП .

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, слід зазначити , що класні керівники продовжують активну    роботу з попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання, але  стан дитячого травматизму за останній навчальний рік  погіршився. З метою зменшення  травматизму дітей в побуті у школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями, батьками.  Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються та проводяться профілактичні заходи.

Кадрова база

У поточному навчальному  році   в школі  здійснювали  педагогічну діяльність 56 вчителів, з них 15 – в початковій ланці, 2 вчителя  перебувають у відпустці по догляду за дитиною, 2- вчителя-сумісника. Це становить 100% від потреби. Мають кваліфікацію «спеціаліст вищої категорії» – 55% педагогів(мин.52%), «спеціаліст І категорії» – 23% (мин.22%), «спеціаліст ІІ категорії» – 9% (мин.8 %), категорія «спеціаліст» – 9% (мин.12%), «спеціаліст вищої категорії-вчитель методист» – 5 %(мин.5%), «спеціаліст вищої категорії-старший вчитель – 25%(мин.17%). Стаж роботи –  від 3-х до 45 років. Працювали 2 сумісника  з музичного мистецтва  та курсу «Захист Вітчизни.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти СЗОШ № 8 на 2019/2020 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;
 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;
 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;
 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;
 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;
 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;
 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;
 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;
 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;
 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

 

Bookmark the permalink.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *